Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

krzanowa
07:11
6429 a346 500
Reposted bymemesjaszhekate

March 24 2019

krzanowa
14:02
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viahalucynowa halucynowa
krzanowa
14:02

February 24 2019

krzanowa
10:30
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:30
7869 fc65 500
Reposted fromfilo86 filo86 viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:29
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viahalucynowa halucynowa
10:29
krzanowa
10:29
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:28
7318 fa6c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:28
4187 3a1f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:28
5736 d7ec 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viahalucynowa halucynowa
krzanowa
10:26
krzanowa
10:26
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viahalucynowa halucynowa

September 15 2018

krzanowa
15:18
3118 2cd8
Reposted fromtichga tichga viahalucynowa halucynowa
krzanowa
15:17
krzanowa
15:16
busted
Reposted fromregcord regcord viahalucynowa halucynowa

August 07 2018

krzanowa
20:39
5226 e602 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
krzanowa
20:37
Reposted from3ch0 3ch0 viahalucynowa halucynowa
krzanowa
20:35
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viahalucynowa halucynowa
krzanowa
20:35
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl